Het systeem

Startpagina

 

VAB Felsdaken
Het systeem

VAB Felsdak

VAB KwikKlik

Referenties

 

SIDAL / HABS beplatingen

VAB SIDAL Profielplaten

VAB Sidal Sandwichpanelen

Referenties

 

VAB Profielplaten

VAB - golfplaten

VAB - damwandplaten

VAB - plankprofielen

Referenties

 

Schuttingen

Silobouw

Scheepsluiken en Zoutopslag

Bedrijfsgegevens

 

Wij steunen

Luchtfoto’s / Rondvluchten

   Tel. 06-22994828

 

Met de ontwikkeling van het VAB fels-systeem eind jaren zeventig van de vorige eeuw, is het gelukt de traditionele, handmatige felstechniek in één produktieve, machinale arbeidsgang te integreren. Hierdoor kunnen met behulp van een geraffineerde profileringsmachine metaalprofielen in grote aantallen, snel, en met een lage kostprijs worden gefabriceerd.

Het grote voordeel van het VAB fels-systeem komt vooral tot uitdrukking bij het economisch bedekken van grote dakvlakken. Daarnaast geeft de mogelijke toepassing van onbeperkte lengtes - zonder koppeling van nok tot goot - een behoorlijke reductie van de montagetijd; kostenbesparend en verkorting van de bouwplanning.

Economisch werken betekent ook het uitschakelen van transport- en opslagkosten. Daarom hebben we de mogelijkheid tot het profileren op de bouwplaats, zonodig hijsen we de gehele machine tot aan uw dakrand en profileren we direct het dak op. Lengtes welke niet normaal over de weg te vervoeren zijn, worden zo toch mogelijk in een gedeelte te leveren, en ook moeilijker te bereiken bouwplaatsen kunnen redelijk eenvoudig bediend worden.

Ook het machinaal knikloos togen van de felsbanen is dankzij een mobiele buigmachine op de bouwplaats mogelijk. Zie ook het artikel Buigen in Roofs.

Door het werken met halters welke de verbinding vormen tussen de buitenhuid en de onderconstructie ontstaan er geen doorboringen van de buitenschil, en is de ongehinderde lineaire uitzetting van de dakplaten gewaarborgd.

De VAB Handel heeft een zeer ruime ervaring van ruim 30 jaar in het leveren en aanbrengen van de BEMO-felsbanen, zie Referenties